Tải xuống ứng dụng Xender 2017 cho Android

Tải xuống ứng dụng Xender 2017 Xender Аpp 2017 - Truyền tệp nhanh Xender 2017 Аpk là ứng dụng truyền và chia sẻ tệp dành cho người dùng Android. Nó cho phép người dùng dễ dàng chuyển và chia sẻ các tập tin nhanh hơn, không phụ thuộc vào Internet hoặc dữ liệu di động. Ứng dụng Xender 2017 đi kèm với một trình quản lý tệp tích hợp. Nó hỗ trợ điều hành… Đọc tiếp

Vietnamese