Xender - Ứng dụng chia sẻ và truyền tệp nhanh chóng

Xender là một ứng dụng tuyệt vời để truyền tệp và ứng dụng ở tốc độ cao. Ứng dụng được sử dụng bởi 500 triệu người dùng. Tải xuống miễn phí và cài đặt Xenderapp cho Android, iOS, Mac và Windows. Xender Apk là một trong những ứng dụng công cụ tốt nhất miễn phí. Ứng dụng đủ thông minh để gửi hoặc nhận… Đọc tiếp

Vietnamese